Besluit zorgverzekering

Geldend van 01-11-2020 t/m 31-12-2020

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.4

Informatie geldend op 01-11-2020

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (resterende overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 2. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (experiment integrale geboortezorg)
  Artikel: 2
 3. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (gefaseerde overheveling van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen)
  Artikel: 1
 4. Besluit gebruik burgerservicenummer in de zorg
  Artikel: 29
 5. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 2.1, 2.10, 2.12, 2.2, 2.4a, 2.5
 6. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 7. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 8. Regeling dbbc’s, zzp’s en extramurale parameters forensische zorg
  Bijlage: 4 en 4A
 9. Regeling gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg
  Bijlage: 2 en 2A
 10. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-263
  Artikel: 30
 11. Regeling medisch specialistische zorg met kenmerk NR/CU-266
  Artikel: 30
 12. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 13. Regeling medisch-specialistische zorg
  Tekst: tekst
 14. Regeling risicoverevening 2016
  Artikel: 1
 15. Regeling risicoverevening 2017
  Artikel: 1
 16. Regeling risicoverevening 2018
  Artikel: 1
 17. Regeling risicoverevening 2019
  Artikelen: 1, 12
 18. Regeling risicoverevening 2020
  Artikelen: 1, 12
 19. Regeling verpleging en verzorging
  Artikel: 1
 20. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 2.1, 2.2
 21. Regeling ‘Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten’
  Artikel: 3
 22. Subsidieregeling veelbelovende zorg
  Artikel: 1.4
 23. Transitie huisartsenlaboratoria en zelfstandige trombosediensten
  Artikel: 3
 24. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina