Besluit zorgverzekering

Geldend van 30-09-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingBzv
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling AMvB
IdentificatienummerBWBR0018492
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaGezondheid en zorg

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
 2. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
 3. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
 4. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
 5. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
 6. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
 7. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
 8. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
 9. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
 10. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
 11. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
 12. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
 13. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
 14. Regeling flankerend beleid risicoverevening 2015
 15. Regeling risicoverevening 2012
 16. Regeling risicoverevening 2013
 17. Regeling risicoverevening 2014
 18. Regeling risicoverevening 2015
 19. Regeling risicoverevening 2016
 20. Regeling risicoverevening 2017
 21. Regeling risicoverevening 2018
 22. Regeling risicoverevening 2019
 23. Regeling vaststelling kosten ex artikel 1, onderdeel bb, Besluit zorgverzekering
 24. Regeling zorgverzekering
 25. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (aanpassing te verzekeren prestaties 2009)
 26. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling vereveningsbijdragen van zorgverzekeraars voor 2006 en 2007), enz.
 27. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2008)
 28. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2009)
 29. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2010)
 30. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1.23
 2. Beleidsregels indicatiestelling Wlz 2018
  Bijlage: bijlage
 3. Beleidsregels machtigingsvereiste
  Tekst: tekst
 4. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
  Artikel: 6
 5. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
  Artikel: 2
 6. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
  Artikel: 2
 7. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
  Artikel: 2
 8. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
  Artikel: 2
 9. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
  Artikel: 2
 10. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
  Artikel: 2
 11. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
  Artikel: 2
 12. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
  Artikel: 2
 13. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
  Artikel: 2
 14. Besluit aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (dyslexiezorg)
  Artikel: 1
 15. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
  Bijlage: 4
 16. Nadere regel controle en administratie zorgverzekeraars
  Artikel: 3
 17. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 18. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 19. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
  Artikel: 5
 20. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
  Artikel: 6
 21. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
  Artikel: 6
 22. Regeling eerstelijnsverblijf
  Tekst: tekst
 23. Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft
  Bijlage: 9
 24. Regeling verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg
  Tekst: tekst
 25. Regeling verpleging en verzorging
  Tekst: tekst
 26. Tariefbeschikking Tandheelkundige zorg
  Bijlage: 1
 27. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 3.1
 28. Verantwoordingen RVE Zvw met oplevering in 2017 (Accountantsprotocol)
  Tekst: tekst
  Bijlagen: 1, 2
 29. Verantwoordingen Zvw met accountantsproduct vanaf oplevering 2019 (Accountantsprotocol)
  Bijlagen: bijlage, 1, 2
 30. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering en Besluit prudentiële regels Wft (actualisatie regels vereveningsbijdrage)
  Artikel: III
 31. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, Wet op de zorgtoeslag, enz. (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)
  Artikel: VIII
Terug naar begin van de pagina