Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 01-12-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 30-09-2018.
Geldend van 30-09-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Hoofdstuk 3a

Informatie geldend op 30-09-2018

Regelgeving die op dit hoofdstuk is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit hoofdstuk

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit hoofdstuk deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit hoofdstuk

(geldig op 30-09-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
04-02-2015 Vervallen 20-01-2015 Stb. 2015, 34 20-01-2015 Stb. 2015, 34 Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2008 Nieuw 12-12-2007 Stb. 2007, 542 12-12-2007 Stb. 2007, 542

Opmerkingen

  1. Artikel II, derde en vierde lid, van Stb. 2015/34 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Geldt voor het eerst m.b.t. de vereveningsbijdrage die voor het kalenderjaar 2015 wordt toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2015, voorafgaande kalenderjaren, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.2)
Naar boven