Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 20-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 30-09-2018.
Geldend van 30-09-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.5c

Informatie geldend op 30-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 30-09-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
06-10-2016 Wijziging 19-09-2016 Stb. 2016, 349 19-09-2016 Stb. 2016, 349
01-01-2015 Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 417 09-12-2014 Stb. 2014, 521 Alg. 1
Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 417 15-10-2014 Stb. 2014, 417
01-01-2013 Nieuw 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512

Opmerkingen

  1. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor onderdeel a in plaats van het tweede lid, onderdeel a.1)
Naar boven