Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 30-09-2018.
Geldend van 30-09-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.15

Informatie geldend op 30-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 2.1, 2.2
 2. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 3. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 4. Uitvoeringsbesluit Wkkgz
  Artikel: 2.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 30-09-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2021 Wijziging 07-09-2020 Stb. 2020, 337 07-09-2020 Stb. 2020, 337
01-01-2013 Wijziging 05-09-2012 Stb. 2012, 407 29-10-2012 Stb. 2012, 546 Inwtr. 1
01-01-2009 Wijziging 28-08-2008 Stb. 2008, 370 28-08-2008 Stb. 2008, 370
01-01-2006 Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005 Stb. 2005, 389

Opmerkingen

 1. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Tijdelijke wet ambulancezorg in werking treedt.1)
Naar boven