Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 22-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 30-09-2018.
Geldend van 30-09-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.10

Informatie geldend op 30-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging van verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 3. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.5, 9.1, 9.4, 9.6, 10.9
 4. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 57
 5. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 5
 6. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 1, 2.1, 2.15a, 2.17, 2.2
 7. Nadere regel ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg’
  Bijlage: 2
 8. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 9. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 10. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikel: 3
 11. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016
  Artikel: 3
 12. Regeling risicoverevening 2012
  Artikel: 12
 13. Regeling risicoverevening 2013
  Artikel: 12
 14. Regeling risicoverevening 2014
  Artikel: 12
 15. Regeling risicoverevening 2015
  Artikel: 12
 16. Regeling risicoverevening 2017
  Artikel: 13
 17. Regeling risicoverevening 2018
  Artikel: 12
 18. Regeling risicoverevening 2019
  Artikel: 12
 19. Regeling verpleging en verzorging
  Tekst: tekst
 20. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikel: 1.1
 21. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 22. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.
  Artikel: IV
 23. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)
  Artikel: III
 24. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 30-09-2018)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 09-12-2014
samen met
29-11-2016
Stb. 2014, 520
samen met
Stb. 2016, 484
Alg. 1
01-01-2018 Wijziging 14-09-2017 Stb. 2017, 349 14-09-2017 Stb. 2017, 349 Alg. 2
01-01-2015 Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 417 15-10-2014 Stb. 2014, 417
01-01-2013 Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512
31-10-2012 t/m 01-01-2012 Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512
01-01-2012 Wijziging 30-09-2011 Stb. 2011, 467 30-09-2011 Stb. 2011, 467
01-01-2009 Wijziging 28-08-2008 Stb. 2008, 370 28-08-2008 Stb. 2008, 370
01-01-2006 Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005 Stb. 2005, 389

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2016/484.1)
 2. Artikel III, eerste lid, van Stb. 2017/349 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.2)
Naar boven