Besluit zorgverzekering

Geldend van 30-09-2018 t/m 31-12-2018

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.10

Informatie geldend op 30-09-2018

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging van verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging verpleging en verzorging)
  Artikel: 1
 3. Besluit langdurige zorg
  Artikelen: 3.1.5, 9.1, 9.4, 9.6, 10.9
 4. Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015
  Artikel: 57
 5. Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG
  Artikel: 5
 6. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 1, 2.1, 2.15a, 2.17, 2.2
 7. Nadere regel ‘Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg’
  Bijlage: 2
 8. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2015
  Tekst: tekst
 9. Protocol Onderzoek Zvw met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 10. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikel: 3
 11. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016
  Artikel: 3
 12. Regeling risicoverevening 2012
  Artikel: 12
 13. Regeling risicoverevening 2013
  Artikel: 12
 14. Regeling risicoverevening 2014
  Artikel: 12
 15. Regeling risicoverevening 2015
  Artikel: 12
 16. Regeling risicoverevening 2017
  Artikel: 13
 17. Regeling risicoverevening 2018
  Artikel: 12
 18. Regeling risicoverevening 2019
  Artikel: 12
 19. Regeling verpleging en verzorging
  Tekst: tekst
 20. Uitvoeringsbesluit WTZi
  Artikel: 1.1
 21. Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte
  Artikel: 10
 22. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2015), enz.
  Artikel: IV
 23. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering (zorgpakket Zvw 2018)
  Artikel: III
 24. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering enz. (maatregelen zorgpakket 2013)
  Artikel: VII

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Terug naar begin van de pagina