Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 12-06-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2006.
Geldend van 01-01-2006 t/m 07-03-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 3.18

Informatie geldend op 01-01-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  Verwijzingen naar § 1

   Verwijzingen naar § 1.5

   1. Regeling zorgverzekering
    Artikel 3.1

   Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

   (geldig op 01-01-2006)

   Opmerking

   - Geen opmerking -

   Ontstaansbron Inwerkingtreding
   Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
   23-07-2021 t/m 30-09-2020 Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 377 14-07-2021 Stb. 2021, 377 Inwtr. 1
   31-10-2019 t/m 30-09-2019 Wijziging 10-10-2019 Stb. 2019, 371 10-10-2019 Stb. 2019, 371 Inwtr. 2
   30-09-2017 Wijziging 14-09-2017 Stb. 2017, 350 14-09-2017 Stb. 2017, 350 Inwtr. 3
   30-09-2016 Wijziging 02-09-2016 Stb. 2016, 328 02-09-2016 Stb. 2016, 328 Alg. 4
   Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 02-10-2013 Stb. 2013, 384
   05-12-2015 t/m 30-09-2015 Wijziging 24-11-2015 Stb. 2015, 458 24-11-2015 Stb. 2015, 458 Inwtr. 5
   04-02-2015 t/m 30-09-2014 Wijziging 20-01-2015 Stb. 2015, 34 20-01-2015 Stb. 2015, 34 Inwtr. 6
   30-09-2014 Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 02-10-2013 Stb. 2013, 384
   Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 384 02-10-2013 Stb. 2013, 384 Inwtr. 7
   14-05-2014 t/m 01-04-2014 Wijziging 15-04-2014 Stb. 2014, 166 15-04-2014 Stb. 2014, 166
   19-12-2012 t/m 30-09-2012 Wijziging 04-12-2012 Stb. 2012, 638 04-12-2012 Stb. 2012, 638 Inwtr. 8
   29-12-2011 t/m 30-09-2011 Wijziging 16-12-2011 Stb. 2011, 654 16-12-2011 Stb. 2011, 654 Inwtr. 9
   23-12-2008 t/m 15-09-2008 Wijziging 09-12-2008 Stb. 2008, 549 09-12-2008 Stb. 2008, 549 Alg. 10
   21-09-2007 t/m 01-01-2006 Nieuw 04-09-2007 Stb. 2007, 332 04-09-2007 Stb. 2007, 332

   Opmerkingen

   1. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2021 is toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2021 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.1)
   2. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2020 wordt toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2020 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.2)
   3. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2018 wordt toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2018 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.3)
   4. Artikel II van Stb. 2016/328 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.
    Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.4)
   5. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2016 wordt toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2016 voorafgaande kalenderjaren, blijven de regels van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.5)
   6. Geldt voor het eerst m.b.t. de vereveningsbijdrage die voor het kalenderjaar 2015 wordt toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2015, voorafgaande kalenderjaren, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.6)
   7. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend.7)
   8. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend.
    Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over kalenderjaren voor dat kalenderjaar, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden. 8)
   9. Is voor het eerst van toepassing met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend. Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over kalenderjaren voor het kalenderjaar, bedoeld in de vorige volzin, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden (Stb. 2011/654).9)
   10. Artikel III van Stb. 2008/549 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.10)
   Naar boven