Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2006.
Geldend van 01-01-2006 t/m 07-03-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 2.4

Informatie geldend op 01-01-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling zorgverzekering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit zorgverzekering
  Artikelen: 2.1, 2.10, 2.2, 2.5, 4.3
 2. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 2.1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2023 Wijziging 22-08-2022 Stb. 2022, 322 22-08-2022 Stb. 2022, 322
01-01-2017 Wijziging 10-10-2016 Stb. 2016, 377 10-10-2016 Stb. 2016, 377
06-10-2016 Wijziging 19-09-2016 Stb. 2016, 349 19-09-2016 Stb. 2016, 349
01-01-2016 Wijziging 08-09-2015 Stb. 2015, 335 08-09-2015 Stb. 2015, 335
01-01-2015 Wijziging 15-10-2014 Stb. 2014, 417 15-10-2014 Stb. 2014, 417
01-01-2014 Wijziging 05-09-2013 Stb. 2013, 355 05-09-2013 Stb. 2013, 355
01-01-2013 Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512 Alg. 1
31-10-2012 t/m 01-01-2008 Wijziging 13-10-2012 Stb. 2012, 512 13-10-2012 Stb. 2012, 512
01-01-2012 Wijziging 30-09-2011 Stb. 2011, 467 30-09-2011 Stb. 2011, 467 Alg. 2
01-01-2010 Wijziging 31-08-2009 Stb. 2009, 381 31-08-2009 Stb. 2009, 381 Inwtr. 3
01-01-2009 Wijziging 28-08-2008 Stb. 2008, 371 28-08-2008 Stb. 2008, 371
Wijziging 28-08-2008 Stb. 2008, 370 28-08-2008 Stb. 2008, 370
01-01-2008 Wijziging 25-09-2006 Stb. 2006, 464 06-12-2007 Stb. 2007, 509
Wijziging 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005
samen met
22-11-2006
Stb. 2005, 389
samen met
Stb. 2006, 630
Inwtr. 4
01-01-2007 Wijziging 25-09-2006 Stb. 2006, 464 25-09-2006 Stb. 2006, 464
01-01-2006 Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005 Stb. 2005, 389 Inwtr. 5

Opmerkingen

 1. Artikel IV, eerste lid, van Stb. 2012/512 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Abusievelijk is voor het tweede lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.2)
 3. Treedt in werking voor zover het geen betrekking heeft op zorg bij stoppen-met-rokenprogramma. Voor zover het betrekking heeft op zorg bij stoppen-met-rokenprogramma treedt het in werking op 1 januari 2011 (Stb. 2010/303).3)
 4. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2005/389 gesteld op 1 januari 2007.4)
 5. Het eerste lid treedt in werking op 1 januari 2006, met uitzondering van zorg zoals psychiaters, zenuwartsen en klinisch-psychologen die plegen te bieden, en de eerstelijns-psychologische zorg voor zover die niet wordt verleend door een huisarts. Het eerste lid treedt voor die zorg in werking op 1 januari 2008. (Stb. 2006/630)5)
Naar boven