Besluit zorgverzekering

Geraadpleegd op 25-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2006.
Geldend van 01-01-2006 t/m 07-03-2006

Wetstechnische informatie voor Artikel 1

Informatie geldend op 01-01-2006

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2010)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 5.3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2006)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
23-07-2021 t/m 30-09-2020 Wijziging 14-07-2021 Stb. 2021, 377 14-07-2021 Stb. 2021, 377 Inwtr. 1
31-10-2019 t/m 30-09-2019 Wijziging 10-10-2019 Stb. 2019, 371 10-10-2019 Stb. 2019, 371 Inwtr. 2
30-09-2018 Wijziging 27-08-2018 Stb. 2018, 308 27-08-2018 Stb. 2018, 308 Inwtr. 3
01-01-2018 Wijziging 14-09-2017 Stb. 2017, 349 14-09-2017 Stb. 2017, 349
30-09-2017 t/m 30-09-2016 Wijziging 14-09-2017 Stb. 2017, 350 14-09-2017 Stb. 2017, 350 Alg. 4, Inwtr. 5
30-09-2016 Wijziging 02-09-2016 Stb. 2016, 328 02-09-2016 Stb. 2016, 328 Alg. 6
Wijziging 02-10-2013
samen met
24-11-2015
Stb. 2013, 384
samen met
Stb. 2015, 458
02-10-2013 Stb. 2013, 384 Inwtr. 7
05-12-2015 t/m 30-09-2015 Wijziging 24-11-2015 Stb. 2015, 458 24-11-2015 Stb. 2015, 458 Inwtr. 8
04-02-2015 t/m 30-09-2014 Wijziging 20-01-2015 Stb. 2015, 34 20-01-2015 Stb. 2015, 34 Inwtr. 9
30-09-2014 Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 384 02-10-2013 Stb. 2013, 384 Inwtr. 10
18-10-2013 t/m 30-09-2013 Wijziging 02-10-2013 Stb. 2013, 384 02-10-2013 Stb. 2013, 384 Inwtr. 11
19-12-2012 t/m 30-09-2012 Wijziging 04-12-2012 Stb. 2012, 638 04-12-2012 Stb. 2012, 638 Inwtr. 12
29-12-2011 t/m 30-09-2011 Wijziging 16-12-2011 Stb. 2011, 654 16-12-2011 Stb. 2011, 654 Inwtr. 13
10-12-2010 t/m 15-09-2010 Wijziging 23-11-2010 Stb. 2010, 799 23-11-2010 Stb. 2010, 799
01-01-2010 Wijziging 31-08-2009 Stb. 2009, 381 31-08-2009 Stb. 2009, 381
01-01-2009 Wijziging 28-08-2008 Stb. 2008, 370 28-08-2008 Stb. 2008, 370
23-12-2008 t/m 15-09-2008 Wijziging 09-12-2008 Stb. 2008, 549 09-12-2008 Stb. 2008, 549 Alg. 14
01-01-2008 Wijziging 12-12-2007 Stb. 2007, 542 12-12-2007 Stb. 2007, 542
01-07-2007 Wijziging 19-03-2007 Stb. 2007, 129 18-06-2007 Stb. 2007, 227 Inwtr. 15
01-01-2007 Wijziging 25-09-2006 Stb. 2006, 464 25-09-2006 Stb. 2006, 464
01-01-2006 Nieuwe-regeling 28-06-2005 Stb. 2005, 389 28-06-2005 Stb. 2005, 389

Opmerkingen

 1. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2021 is toegekend.
  Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2021 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.1)
 2. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2020 wordt toegekend.
  Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2020 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.2)
 3. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2019 wordt toegekend.
  Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2019 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.3)
 4. Abusievelijk is voor de onderdelen h en mm een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.4)
 5. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2018 wordt toegekend.
  Geldt voor onderdeel mm voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2017 is toegekend.
  Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2018 voorafgaande kalenderjaren blijven de regels van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.5)
 6. Artikel II van Stb. 2016/328 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.6)
 7. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend.7)
 8. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het jaar 2016 wordt toegekend.
  Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2016 voorafgaande kalenderjaren, blijven de regels van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.8)
 9. Geldt voor het eerst m.b.t. de vereveningsbijdrage die voor het kalenderjaar 2015 wordt toegekend.
  Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over de aan het kalenderjaar 2015, voorafgaande kalenderjaren, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden.9)
 10. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend.10)
 11. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend.11)
 12. Geldt voor het eerst met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend.
  Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over kalenderjaren voor dat kalenderjaar, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden. 12)
 13. Is voor het eerst van toepassing met betrekking tot de vereveningsbijdrage die voor het eerstvolgende kalenderjaar wordt toegekend. Op de vaststelling van vereveningsbijdragen over kalenderjaren voor het kalenderjaar, bedoeld in de vorige volzin, blijven de regels van artikel 1 en hoofdstuk 3 van het Besluit zorgverzekering van toepassing zoals zij met betrekking tot die kalenderjaren golden (Stb. 2011/654).13)
 14. Artikel III van Stb. 2008/549 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.14)
 15. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Geneesmiddelenwet in werking treedt.15)
Naar boven