Besluit vergoeding geestelijke verzorgers niet-klassieke denominaties

[Regeling vervallen per 20-07-2006 met terugwerkende kracht tot 01-01-2006.]
Geldend van 01-07-2005 t/m 01-01-2006

Besluit vergoeding geestelijke verzorgers niet-klassieke denominaties

De Minister van Justitie,

Overwegende dat bij besluit van 28 april 2004, nr. 5282031/04/DJI, de uurvergoedingen voor geestelijk verzorgers van de niet klassieke denominaties werden vastgesteld;

Dat gelet op het inmiddels gestegen loon- en prijspeil de desbetreffende bedragen dienen te worden aangepast;

Gelet op artikel 6, eerste lid van de Regeling functie-eisen en vergoeding geestelijk verzorgers niet-klassieke denominaties;

Besluit:

[Vervallen per 20-07-2006]

  • 2 De uurvergoeding voor de geestelijk verzorgers van de niet-klassieke denominaties bedraagt voor:

    • MBO-opgeleiden (schaal 9.4): € 26,05

    • HBO-opgeleiden (schaal 11.3): € 31,90

    • WO-opgeleiden (schaal 12.5): € 38,58.

Dit besluit treedt met ingang van 1 juli 2005 in werking met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 en zal worden geplaatst in de Staatscourant.

Den Haag, 28 juni 2005

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
de

hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen

,

G.J.M. Wouters

Terug naar begin van de pagina