Vaststelling bedragen specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) 2005 - 2006

[Regeling vervallen per 01-08-2006.]
Geldend van 19-08-2005 t/m 31-07-2006

Vaststelling bedragen specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) 2005 - 2006

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

artikel 5 van het Besluit Bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002-2006;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling bedragen specifieke uitkering en opslag schooljaar 2005–2006

[Vervallen per 01-08-2006]

De specifieke uitkering bedoeld in artikel 2 van het Besluit bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002–2006 en de opslag bedoeld in artikel 3 van genoemd Besluit worden voor het schooljaar 2005–2006 gewijzigd vastgesteld door de vorenbedoelde voor het schooljaar 2004–2005 toegekende bedragen, te verlagen met 29,77 %.

Artikel 2. Indexering 2005 - 2006

[Vervallen per 01-08-2006]

De indexering bedoeld in artikel 5 van het Besluit bekostiging gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid 2002–2006 voor het schooljaar 2005–2006 is inbegrepen in de gewijzigde bedragen zoals in artikel 1 vastgesteld.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van het Gele Katern waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2006.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Vaststelling bedragen specifieke uitkeringen gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid (GOA) 2005 - 2006’.

Deze regeling zal met toelichting in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina