Wijzigingsbesluit Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984

[Regeling vervallen per 01-10-2006.]
Geldend van 09-07-2005 t/m 30-09-2006

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juni 2005, nr. MC/MO-2594264, houdende een wijziging van het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelezen de verzoeken van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten d.d. 6 mei 2004; de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn d.d. 24 december 2004 en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck d.d. 8 maart 2005;

Gelet op artikel 3 van de Wet tarieven gezondheidszorg (Stb. 1980, 646);

Gezien de adviezen van het College tarieven gezondheidszorg d.d. 18 mei 2004 en 31 mei 2005;

Besluit:

Artikel I

[Vervallen per 01-10-2006]

  • a. Als representatieve organisatie zoals bedoeld in artikel 3 van de Wet tarieven gezondheidszorg, wordt aangewezen ten behoeve van de gezondheidscentra, de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG) te Utrecht;

  • b. ten behoeve van de vrijgevestigde diëtisten, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) te Oss;

  • c. ten behoeve van de vrijgevestigde psychotherapeuten, de Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP) te Utrecht.

Artikel II

[Vervallen per 01-10-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984.]

Artikel III

[Vervallen per 01-10-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984.]

Artikel IV

[Vervallen per 01-10-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984.]

Artikel V

[Vervallen per 01-10-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984.]

Artikel VI

[Vervallen per 01-10-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984.]

Artikel VII

[Vervallen per 01-10-2006]

[Red: Wijzigt het Besluit representatieve organisaties Wet tarieven gezondheidszorg 1984.]

Artikel VIII

[Vervallen per 01-10-2006]

Dit besluit wordt met toelichting in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum waarop het in de Staatscourant is geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina