Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen

[Regeling vervallen per 01-08-2008.]
Geldend van 16-07-2005 t/m 31-07-2008

Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap,

Gelet op:

Artikel 11, zesde lid, Bekostigingsbesluit WPO en

artikel 4, Besluit informatievoorziening WVO,

Besluit

Artikel 1. Vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen ingevolge artikel 28c WEC

[Vervallen per 01-08-2008]

Het formulier voor basisscholen, speciale scholen voor basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs ten behoeve van de opgave van geïndiceerde leerlingen als bedoeld in artikel 28c, van de Wet op expertisecentra is het formulier als gevoegd bij deze regeling.

Artikel 2. Vervallen oude formulieren

[Vervallen per 01-08-2008]

Met ingang van inwerkingtreding van deze regeling, vervalt het formulier met nummer CFI 54026.

Artikel 3. Bekendmaking

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling en de toelichting zullen in het Gele Katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling treedt in werking drie dagen na de publicatie.

Artikel 5. Citeertitel

[Vervallen per 01-08-2008]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling vaststelling meldingsformulier voor registratie geïndiceerde leerlingen.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschap,

M.J.A. van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina