Regeling vaststelling model machtiging tot binnentreden

Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 26-08-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Justitie van 27 juni 2005, nr. 5354834/505, houdende vaststelling van een gewijzigd model van een schriftelijke machtiging tot binnentreden (Regeling vaststelling model machtiging tot binnentreden)

De Minister van Justitie,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van de Algemene wet op het binnentreden;

Besluit:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Justitie,

J.P.H. Donner

Naar boven