Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2006

[Regeling materieel uitgewerkt per 01-04-2008.]
Geldend van 01-04-2006 t/m heden

Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2006

De Staatssecretaris van Financiën,

In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 222, vierde lid, van de Provinciewet;

Besluit:

Artikel 1

Het door de provincies te heffen aantal opcenten voor de periode 1 april 2006 tot en met 31 maart 2007 bedraagt ten hoogste 102,4.

Artikel 2

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2006.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling maximum aantal provinciale opcenten motorrijtuigenbelasting 2006.

De regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

J.G. Wijn

Terug naar begin van de pagina