Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geraadpleegd op 05-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 49f

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Instellingsregeling Oudercommissie Kinderopvangtoeslag

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

  1. Besluit oudercommissie

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

  1. Instellingsregeling Oudercommissie Kinderopvangtoeslag
    Artikelen: 1, 3

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen
    Artikel 3

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
07-07-2020 Nieuw 01-07-2020 Stb. 2020, 227 35468 01-07-2020 Stb. 2020, 227
Naar boven