Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 41bis

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Teksten: tekst, tekst

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 6

 1. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst tekst

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2024 Vervallen 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 18-12-2013
samen met
19-12-2018
Stb. 2013, 567
samen met
Stb. 2018, 507
Inwtr. 1
01-01-2014 Nieuw 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 18-12-2013 Stb. 2013, 567 Inwtr. 2

Opmerkingen

 1. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2013/567 gesteld op 1 januari 2019.1)
 2. Is voor het eerst van toepassing met betrekking tot verzuimen en vergrijpen die zijn begaan op of na 1 januari 2014 (Stb. 2013/567).2)
Naar boven