Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geraadpleegd op 01-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 13

Informatie geldend op 01-01-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Overige fiscale maatregelen 2020
  Artikel: XVIII
 2. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Artikelen: 1, 2

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 2

 1. Leidraad Invordering 2008
  Tekst tekst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 Alg. 1
Aanhangig 35261
01-11-2015 Wijziging 14-10-2015 Stb. 2015, 378 34196 14-10-2015 Stb. 2015, 379
06-01-2014 Vervallen 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 2
25-03-2009 Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
01-09-2005 Nieuwe-regeling 23-06-2005 Stb. 2005, 344 29764 23-06-2005 Stb. 2005, 344 Inwtr. 3

Opmerkingen

 1. Artikel XVIII van Stb. 2019/ 512 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
 2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.2)
 3. Deze wet geldt voor berekeningsjaren die aanvangen op of na 1 januari 2006.3)
Naar boven