Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geraadpleegd op 17-08-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m 30-06-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 9

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

 1. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  01-01-2022 Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651
  01-01-2008 Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 27-09-2007
  samen met
  20-12-2007
  Stb. 2007, 376
  samen met
  Stb. 2007, 563
  01-09-2005 Nieuwe-regeling 23-06-2005 Stb. 2005, 344 29764 23-06-2005 Stb. 2005, 344 Inwtr. 1

  Opmerkingen

  1. Deze wet geldt voor berekeningsjaren die aanvangen op of na 1 januari 2006.1)
  Naar boven