Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geraadpleegd op 05-07-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2022.
Geldend van 01-01-2022 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 3

Informatie geldend op 01-01-2022

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-01-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 543 35574
  01-01-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 543 35574 16-12-2020 Stb. 2020, 543
  01-01-2018 Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-12-2017 Stb. 2017, 518
  01-01-2016 Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538
  Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540 Alg. 1
  06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 2
  01-01-2014 t/m 01-01-2013 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566 Alg. 4
  t/m 01-01-2013 Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
  Wijziging 23-12-2009
  samen met
  22-12-2011
  Stb. 2009, 611
  samen met
  Stb. 2011, 640
  32130
  samen met
  33004
  30-10-2012
  samen met
  22-11-2012
  Stb. 2012, 536
  samen met
  Stb. 2012, 593
  Inwtr. 3
  01-01-2013 Wijziging 23-12-2009
  samen met
  23-12-2010
  samen met
  22-12-2011
  Stb. 2009, 611
  samen met
  Stb. 2010, 873
  samen met
  Stb. 2011, 640
  32130
  samen met
  32505
  samen met
  33004
  30-10-2012 Stb. 2012, 536
  01-01-2011 Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
  01-09-2005 Nieuwe-regeling 23-06-2005 Stb. 2005, 344 29764 23-06-2005 Stb. 2005, 344 Inwtr. 5

  Opmerkingen

  1. Artikel XXIV van Stb. 2015/540 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.1)
  2. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.2)
  3. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2012/536 gesteld op 1 januari 2013.3)
  4. Abusievelijk zijn op het tweede lid, onderdeel d, en op het vijfde lid wijzigingen geformuleerd die niet kunnen worden doorgevoerd.4)
  5. Deze wet geldt voor berekeningsjaren die aanvangen op of na 1 januari 2006.5)
  Naar boven