Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geraadpleegd op 26-05-2022. Gebruikte datum 'geldig op' 10-03-2021.
Geldend van 10-03-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
Afkorting Awir
Niet officiële titel Geen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
Identificatienummer BWBR0018472
Rechtsgebied Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
Overheidsthema Subsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Instellingsregeling Commissie van onafhankelijke deskundigen hersteloperatie toeslagen
 2. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 3. Besluit aanwijzing toezichthouders Awir
 4. Bijstellingsregeling 2008
 5. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 6. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 7. Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen
 8. Instellingsregeling Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade
 9. Instellingsregeling Oudercommissie Kinderopvangtoeslag
 10. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 11. Regeling openbaarmaking vergrijpboeten
 12. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 13. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 14. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 15. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 16. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.
 17. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 18. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 19. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 20. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 21. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 22. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 23. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 24. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 25. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 26. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 27. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2020 (belastingen en toeslagen)
 28. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 29. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 30. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
 2. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
 3. Besluit forfaitair bedrag en verruiming compensatieregeling
 4. Besluit noodvoorziening toeslagen
 5. Besluit oudercommissie
 6. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap pleegkind
 7. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
 8. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen
 9. Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag
 10. Verzamelbesluit Toeslagen
 11. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008
 12. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008 (aanpassing wetgeving per 1 januari 2014 en introductie bijzondere uitstelfaciliteit erfbelasting)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Instellingsregeling Commissie van onafhankelijke deskundigen hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 2
 2. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 4.3
 3. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: IV
 4. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 5. Belastingregeling Nederland Curaçao
  Artikelen: 25, 26
 6. Belastingregeling Nederland Sint Maarten
  Artikelen: 25, 26
 7. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst: tekst
 8. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
  Tekst: tekst
 9. Besluit aanvullende tegemoetkoming werkelijke schade bij O/GS
  Tekst: tekst
 10. Besluit aanwijzing toezichthouders Awir
  Artikel: 1
 11. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 12. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 13. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikelen: 13, 14
 14. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap pleegkind
  Tekst: tekst
 15. Instellingsregeling Bezwaarschriftenadviescommissie hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 2
 16. Instellingsregeling Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade
  Artikel: 2
 17. Instellingsregeling Oudercommissie Kinderopvangtoeslag
  Artikel: 2
 18. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
  Circulaired.divisie: 79
 19. Overige fiscale maatregelen 2009
  Artikel: XVI
 20. Participatiewet
  Artikelen: 31, 64, 67
 21. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 22. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen
  Tekst: tekst
 23. Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag
  Tekst: tekst
 24. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 1
 25. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2
 26. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 27. Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 7
 28. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XVIIIa
 29. Wet hardheidsaanpassing Awir
 30. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 31. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 32. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1.2
 33. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1a, 1.3
 34. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 1a
 35. Wet op het kindgebonden budget
  Artikel: 9
 36. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 34
 37. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 1.8
 38. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 1.1, 1.8
 39. Wet verbetering uitvoerbaarheid toeslagen
 40. Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
  Artikel: III
 41. Wijzigingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.
  Artikel: XV

Overzicht van wijzigingen voor de regeling

Informatie geldend op 10-03-2021

  Ontstaansbron Inwerkingtreding

Kies twee toestanden van de regeling door deze aan te vinken

Vergelijk twee versies

Let op: U kunt alleen twee versies met elkaar vergelijken

Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking
Aanhangig 35261
Aanhangig 36103
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 543 35574
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303
Wijziging 20-12-2017
samen met
21-12-2016
Stb. 2017, 518
samen met
Stb. 2016, 546
34786
samen met
34554
Wijziging 21-12-2016
samen met
18-12-2013
Stb. 2016, 545
samen met
Stb. 2013, 567
34553
samen met
33754
01-01-2024 Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 19-12-2018
samen met
18-12-2013
Stb. 2018, 507
samen met
Stb. 2013, 567
Wijziging 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308 28-12-2021 Stcrt. 2021, 48308
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 652 35928 22-12-2021 Stb. 2021, 652
Wijziging 22-12-2021 Stb. 2021, 651 35927 22-12-2021 Stb. 2021, 651
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 543 35574 16-12-2020 Stb. 2020, 543
t/m 12-02-2021 1) Wijziging 03-03-2021 Stb. 2021, 118 35704 03-03-2021 Stb. 2021, 118
Wijziging 31-12-2020 Stcrt. 2020, 64406 31-12-2020 Stcrt. 2020, 64406
Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 546 35577 16-12-2020 Stb. 2020, 546
t/m 01-11-2020 2) Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 543 35574 16-12-2020 Stb. 2020, 543
Wijziging 09-12-2020 Stb. 2020, 542 35573 09-12-2020 Stb. 2020, 542
Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 110 34628 30-11-2020 Stb. 2020, 499
Wijziging 17-06-2020 Stb. 2020, 195 35457 24-09-2020 Stb. 2020, 356
Wijziging 01-07-2020 Stb. 2020, 227 35468 01-07-2020 Stb. 2020, 227
t/m 01-06-2020 3) Wijziging 17-06-2020 Stb. 2020, 195 35457 17-06-2020 Stb. 2020, 196
Wijziging 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707 18-12-2019 Stcrt. 2019, 66707
Wijziging 18-12-2019 Stb. 2019, 512 35303 18-12-2019 Stb. 2019, 512
Wijziging 31-12-2018 Stcrt. 2018, 69665 31-12-2018 Stcrt. 2018, 69665
Wijziging 19-12-2018 Stb. 2018, 507 35027 19-12-2018 Stb. 2018, 507
t/m 25-05-2018 4) Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
Wijziging 28-12-2017 Stcrt. 2017, 70975 28-12-2017 Stcrt. 2017, 70975
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 518 34786 20-12-2017 Stb. 2017, 518
Wijziging 20-12-2017 Stb. 2017, 517 34785 20-12-2017 Stb. 2017, 517
Wijziging 16-01-2017 Stb. 2017, 78 34577 22-09-2017 Stb. 2017, 354
Wijziging 29-12-2016 Stcrt. 2016, 70381 29-12-2016 Stcrt. 2016, 70381
Wijziging 21-12-2016 Stb. 2016, 545 34553 21-12-2016 Stb. 2016, 545
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 18-03-2016 Stb. 2016, 113
Wijziging 30-12-2015 Stcrt. 2015, 47097 30-12-2015 Stcrt. 2015, 47097
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 540 34305 23-12-2015 Stb. 2015, 540
Wijziging 23-12-2015 Stb. 2015, 538 34302 23-12-2015 Stb. 2015, 538
t/m 01-01-2014 5) Wijziging 25-11-2015 Stb. 2015, 455 34220 25-11-2015 Stb. 2015, 455
Wijziging 14-10-2015 Stb. 2015, 378 34196 14-10-2015 Stb. 2015, 379
Wijziging 30-12-2014 Stcrt. 2014, 36639 30-12-2014 Stcrt. 2014, 36639
Wijziging 17-12-2014 Stb. 2014, 578 34002 17-12-2014 Stb. 2014, 578
t/m 01-01-2014 6) Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 481 33950 03-12-2014 Stb. 2014, 481
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494
Wijziging 30-12-2013 Stcrt. 2013, 35144 30-12-2013 Stcrt. 2013, 35144
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 567 33754 18-12-2013 Stb. 2013, 567
t/m 01-01-2013 7) Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 566 33753 18-12-2013 Stb. 2013, 566
Wijziging 18-12-2013 Stb. 2013, 565 33752 18-12-2013 Stb. 2013, 565
t/m 01-01-2013 8) Wijziging 16-10-2013 Stb. 2013, 413 33637 16-10-2013 Stb. 2013, 413
Wijziging 22-12-2011
samen met
23-12-2009
Stb. 2011, 640
samen met
Stb. 2009, 611
33004
samen met
32130
22-11-2012
samen met
30-10-2012
Stb. 2012, 593
samen met
Stb. 2012, 536
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 25-11-2013 Stb. 2013, 468
Wijziging 21-12-2012 Stcrt. 2012, 26314 21-12-2012 Stcrt. 2012, 26314
Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 669 33403 20-12-2012 Stb. 2012, 669
Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 321 33287 12-07-2012 Stb. 2012, 321
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 639 33003 22-12-2011 Stb. 2011, 639
Wijziging 15-12-2011 Stb. 2011, 633 33005 15-12-2011 Stb. 2011, 633
Wijziging 22-12-2011
samen met
23-12-2010
samen met
23-12-2009
Stb. 2011, 640
samen met
Stb. 2010, 873
samen met
Stb. 2009, 611
33004
samen met
32505
samen met
32130
30-10-2012 Stb. 2012, 536
Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
Wijziging 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888 30-12-2011 Stcrt. 2011, 22888
t/m 01-05-2010 9) Wijziging 22-12-2011 Stb. 2011, 640 33004 22-12-2011 Stb. 2011, 640
Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 873 32505 23-12-2010 Stb. 2010, 873
t/m 01-07-2009 10) Wijziging 23-12-2010 Stb. 2010, 871 32401 23-12-2010 Stb. 2010, 871
Wijziging 16-12-2010 Stcrt. 2010, 20600 16-12-2010 Stcrt. 2010, 20600
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 30-09-2010 Stb. 2010, 363 32217 23-09-2010 Stb. 2010, 387
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 611 32130 23-12-2009 Stb. 2009, 611
Wijziging 23-12-2009 Stb. 2009, 610 32129 23-12-2009 Stb. 2009, 610
Wijziging 10-12-2009 Stcrt. 2009, 20620 10-12-2009 Stcrt. 2009, 20620
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 566 31705 15-12-2009 Stb. 2009, 566
Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 23-09-2009 Stb. 2009, 407
Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
Wijziging 05-02-2009 Stb. 2009, 108 30907 10-03-2009 Stb. 2009, 135
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 566 31705 18-12-2008 Stb. 2008, 566
Wijziging 16-12-2008 Stcrt. 2008, 252 16-12-2008 Stcrt. 2008, 252
Wijziging 18-12-2008
samen met
27-06-2008
Stb. 2008, 567
samen met
Stb. 2008, 269
31717
samen met
31085
18-12-2008 Stb. 2008, 568
Wijziging 18-12-2008 Stb. 2008, 567 31717 18-12-2008 Stb. 2008, 567
Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 263
t/m 01-01-2008 11) Wijziging 03-07-2008 Stb. 2008, 262 31404 03-07-2008 Stb. 2008, 262
t/m 01-01-2006 12) Wijziging 20-12-2007 Stb. 2007, 563 31206 20-12-2007 Stb. 2007, 563
Wijziging 12-12-2007 Stcrt. 2007, 251 12-12-2007 Stcrt. 2007, 251
Wijziging 06-12-2007 Stb. 2007, 503 30943 06-12-2007 Stb. 2007, 503
Wijziging 27-09-2007 Stb. 2007, 376 30322 20-12-2007
samen met
27-09-2007
Stb. 2007, 563
samen met
Stb. 2007, 376
Wijziging 01-11-2007 Stb. 2007, 418 30912 01-11-2007 Stb. 2007, 420
Wijziging 14-12-2006 Stb. 2006, 681 30577 14-12-2006 Stb. 2006, 681
Wijziging 07-12-2006 Stcrt. 2006, 252 07-12-2006 Stcrt. 2006, 252
Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 703 30682 15-12-2006 Stb. 2006, 704
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 343 29765 23-06-2005 Stb. 2005, 343
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 691 30337 22-12-2005 Stb. 2005, 691
Wijziging 15-12-2005 Stb. 2005, 683 30306 15-12-2005 Stb. 2005, 683
Wijziging 06-12-2005 Stcrt. 2005, 251 06-12-2005 Stcrt. 2005, 251
Nieuwe-regeling 23-06-2005 Stb. 2005, 344 29764 23-06-2005 Stb. 2005, 344
Wijziging 23-06-2005 Stb. 2005, 345 30097 23-06-2005 Stb. 2005, 345

Opmerkingen

 1. Heeft betrekking op Artikel 49i , Artikel 49j1)
 2. Heeft betrekking op Artikel 49g , Artikel 49h2)
 3. Heeft betrekking op Artikel 273)
 4. Heeft betrekking op Artikel 39a4)
 5. Heeft betrekking op Artikel 235)
 6. Heeft betrekking op Artikel 27 , Artikel 336)
 7. Heeft betrekking op Artikel 37)
 8. Heeft betrekking op Artikel 38)
 9. Heeft betrekking op Artikel 469)
 10. Heeft betrekking op Artikel 3310)
 11. Heeft betrekking op Artikel 22 , Artikel 4611)
 12. Heeft betrekking op Artikel 812)
Naar boven