Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geldend van 23-06-2020 t/m 06-07-2020

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Financiën
AfkortingAwir
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0018472
RechtsgebiedArbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit burgerservicenummer
 2. Besluit aanwijzing toezichthouders Awir
 3. Bijstellingsregeling 2008
 4. Bijstellingsregeling directe belastingen 2017
 5. Bijstellingsregeling directe belastingen 2018
 6. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 7. Regeling openbaarmaking vergrijpboeten
 8. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 9. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
 10. Wijzigingsbesluit enige fiscale uitvoeringsbesluiten (2012)
 11. Wijzigingsbesluit enige uitvoeringsbesluiten (belastingen en toeslagen)
 12. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.
 13. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz.
 14. Wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001, enz. (belastingen en toeslagen)
 15. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2007
 16. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2010
 17. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2011
 18. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen 2013
 19. Wijzigingsregeling enige fiscale uitvoeringsregelingen en invoering regeling toepassing art. 122ca Wet financiering sociale verzekeringen
 20. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2015 (fiscaliteit, toeslagen en douane en Wet op de accijns)
 21. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2017 (belastingen en toeslagen)
 22. Wijzigingsregeling enige uitvoeringsregelingen 2019 (belastingen en toeslagen)
 23. Wijzigingsregeling fiscale uitvoeringsregelingen en overige uitvoeringsregelingen
 24. Wijzigingsregeling Uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001, enz. (2013)
 25. Wijzigingsregeling Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 en enige uitvoeringsregelingen (belastingen en toeslagen)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
 2. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
 3. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap pleegkind
 4. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude
 5. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen
 6. Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag
 7. Verzamelbesluit Toeslagen
 8. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008
 9. Wijzigingsbesluit Leidraad Invordering 2008 (aanpassing wetgeving per 1 januari 2014 en introductie bijzondere uitstelfaciliteit erfbelasting)

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassingswet Algemene verordening gegevensbescherming
  Artikel: 4.3
 2. Aanpassingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: IV
 3. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 4. Belastingregeling Nederland Curaçao
  Artikelen: 25, 26
 5. Belastingregeling Nederland Sint Maarten
  Artikelen: 25, 26
 6. Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst/Toeslagen
  Tekst: tekst
 7. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
  Tekst: tekst
 8. Besluit aanwijzing toezichthouders Awir
  Artikel: 1
 9. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 10. Besluit bestuursrecht Toeslagen
  Tekst: tekst
 11. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap in opvangsituaties
  Tekst: tekst
 12. Inkomstenbelasting, toeslagen, partnerregeling; partnerschap pleegkind
  Tekst: tekst
 13. Instellingsbesluit Commissie aanvullende schadevergoeding werkelijke schade
  Artikel: 1
 14. Instellingsbesluit Commissie van onafhankelijke deskundigen CAF en vergelijkbare zaken/toeslagen
  Artikel: 1
 15. Leidraad Invordering 2008
  Teksten: tekst, tekst, tekst, tekst
  Circulaired.divisie: 79
 16. Overige fiscale maatregelen 2009
  Artikel: XVI
 17. Participatiewet
  Artikelen: 31, 64, 67
 18. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage: behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
 19. Toeslagen, pleeggezinnen en opvang van uitgeprocedeerde alleenstaande minderjarige vreemdelingen
  Tekst: tekst
 20. Toeslagen, pleegvergoeding en kinderopvangtoeslag
  Tekst: tekst
 21. Uitvoeringsbesluit Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 1
 22. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 2
 23. Verzamelbesluit Toeslagen
  Tekst: tekst
 24. Verzamelspoedwet COVID-19
  Artikel: 7
 25. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: XVIIIa
 26. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikelen: 45, 48
 27. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikelen: 45, 48
 28. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 1.2
 29. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1a, 1.3
 30. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 1a
 31. Wet op het kindgebonden budget
  Artikel: 9
 32. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikel: 34
 33. Wet studiefinanciering 2000
  Artikel: 1.8
 34. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikelen: 1.1, 1.8
 35. Wijzigingswet Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen, enz.
  Artikel: XV
Terug naar begin van de pagina