Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen

Geldend van 06-01-2014 t/m 31-12-2014

Wetstechnische informatie voor Artikel 2

Informatie geldend op 06-01-2014

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Uitvoeringsregeling Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen
  Artikel: 5
 2. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 15
 3. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1, 1a, 1.1
 4. Wet op de huurtoeslag
  Artikel: 1

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 1

  Terug naar begin van de pagina