Besluit aanwijzing vervoersdiensten voor concessies personenvervoer per trein Knooppunt Arnhem Nijmegen

Geraadpleegd op 23-04-2024.
Geldend van 01-02-2011 t/m heden

Besluit tot aanwijzing vervoersdienst waarvoor het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Arnhem Nijmegen bevoegd is tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

In overeenstemming met het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Arnhem Nijmegen;

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het Dagelijks Bestuur van het Knooppunt Arnhem Nijmegen is bevoegd tot het verlenen, wijzigen of intrekken van concessies voor regionaal openbaar vervoer per trein voor de volgende vervoersdienst, die de daarbij aangegeven stations verbindt:

    Vervoersdienst:

    Stations:

    Arnhem–Didam, als onderdeel van de vervoersdienst Arnhem–Doetinchem

    Arnhem, Arnhem Velperpoort, Duiven, Zevenaar.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Naar boven