Regeling transplantatie pancreas en dunne darm

[Regeling vervallen per 06-02-2009.]
Geldend van 07-07-2005 t/m 05-02-2009

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 22 juni 2005, nr. CZ/IZ/2591617, houdende vaststelling Regeling transplantatie pancreas en dunne darm

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op de artikelen 2 en 5 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 06-02-2009]

Het is verboden zonder vergunning van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verrichtingen, strekkende tot transplantatie van de pancreas of de dunne darm, uit te voeren.

Artikel 2

[Vervallen per 06-02-2009]

Deze regeling en de onderdelen c en f van artikel 1, eerste lid, van het Planningsbesluit orgaantransplantatie 2005 treden in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling is geplaatst.

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling transplantatie pancreas en dunne darm.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina