Vaststellingsregeling tarieven 2005 ex. art. 8, tweede lid, Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

[Regeling materieel uitgewerkt per 30-06-2007.]
[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 30-06-2005 t/m 31-12-2012

Vaststellingsregeling voor 2005 van de tarieven, bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Regeling bekostiging Wet toezicht trustkantoren

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2013]

  • 2 In afwijking van het eerste lid geldt voor een trustkantoor, niet zijnde een trustkantoor als bedoeld in artikel 50 van de wet, dat op 1 januari 2005 nog niet stond ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 7 van de wet, het in het eerste lid bedoelde tarief, behorend bij de omzet en overige opbrengsten uit diensten als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van die wet in het jaar 2005.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 30 juni 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Terug naar begin van de pagina