Wet op de zorgtoeslag

Geldend van 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Volksgezondheid, Welzijn en Sport
AfkortingWzt
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0018451
RechtsgebiedGezondheidsrecht en farmaceutisch recht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagen

Opmerking

- Geen opmerking -

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag
 2. Regeling vaststelling standaardpremie 2006
 3. Regeling vaststelling standaardpremie 2007
 4. Regeling vaststelling standaardpremie 2008
 5. Regeling vaststelling standaardpremie 2009
 6. Regeling vaststelling standaardpremie 2010
 7. Regeling vaststelling standaardpremie 2011
 8. Regeling vaststelling standaardpremie 2012
 9. Regeling vaststelling standaardpremie 2013
 10. Regeling vaststelling standaardpremie 2014
 11. Regeling vaststelling standaardpremie 2015
 12. Regeling vaststelling standaardpremie 2016
 13. Regeling vaststelling standaardpremie 2017 en aanpassing bestuursrechtelijke premies
 14. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2018
 15. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2019
 16. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2020
 17. Regeling vaststelling standaardpremie en bestuursrechtelijke premies 2021
 18. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2015 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)
 19. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2018 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)
 20. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststellen woonlandfactoren 2020 t.b.v. gedifferentieerde berekening bijdrage verdragsgerechtigden)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Beleidsregel tegemoetkoming Q-koorts 2019
  Artikel: 10
 2. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
  Artikelen: 3, 5
 3. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikelen: 3, 5
 4. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
  Artikelen: 3, 5, 8
 5. Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikel: 1
 6. Besluit Compensatieregeling CAF 11 en vergelijkbare (CAF-)zaken
  Tekst: tekst
 7. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikel: 2.2.5
 8. Leidraad Invordering 2008
  Tekst: tekst
 9. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 10. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 11. Participatiewet
  Artikel: 38
 12. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.3.1
 13. Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003
  Artikel: 3
 14. Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990
  Artikel: 15
 15. Verzamelwet Zvw 2016
 16. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikel: 3.104
 17. Wijzigingswet Wet op de zorgtoeslag, enz. (technische verbeterpunten en het vervallen van een bepaling in een wijzigingswet)
 18. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 9b, 18aa, 18f, 69
Terug naar begin van de pagina