Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 02-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 04-10-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 69

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlagen: 2, 3
 2. Besluit CAK ondermandaat broninhouding bijdrage voor verdragsgerechtigden
  Artikel: 1
 3. Besluit aanwijzing enige organen ingevolge Verordening (EG) nr. 883/2004
  Artikel: 1
 4. Besluit basisregistratie personen
  Artikel: 31
 5. Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 2.2.5, 2.5.1a, 2.5.2
 6. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 7. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 8. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 9. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 10. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.3.1, 6.3.1a, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7
 11. Wet buitengewoon pensioen 1940-1945
  Artikel: 31h
 12. Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet
  Artikel: 35d
 13. Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers
  Artikel: 28h
 14. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.1.2
 15. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikel: 1
 16. Wet op de zorgtoeslag
  Artikelen: 1, 3
 17. Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 20, 21, 23a
 18. Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945
  Artikelen: 14, 15, 17a
 19. Wijzigingswet Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en Zorgverzekeringswet (opsporing en verzekering onverzekerden zorgverzekering)
  Artikel: X
 20. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet (rechtsgang bronheffing verdragsgerechtigden)
  Artikel: II
 21. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet enz. (vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risico)
  Artikel: XI
 22. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikelen: XIII, XIV
 23. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (verzwaren incassoregime premie en andere maatregelen zorgverzekering)
  Artikel: IX
 24. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 39, 69a

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Geen

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 25-08-2023 Stb. 2023, 293 36002 Alg. 1
Wijziging 11-12-2013
samen met
24-03-2014
samen met
07-10-2015
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2015, 407
33243
samen met
32402
Alg. 2, Inwtr. 3
01-01-2019 Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 30-11-2018 Stb. 2018, 454
28-07-2018 t/m 25-05-2018 Wijziging 11-07-2018 Stb. 2018, 247 34939 11-07-2018 Stb. 2018, 248
01-01-2018 Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 99 34333 12-05-2017 Stb. 2017, 208
01-01-2017 Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442 Alg. 4
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
15-02-2014 t/m 01-01-2013 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62 Alg. 5
06-01-2014 Wijziging 10-07-2013 Stb. 2013, 316 33555 28-11-2013 Stb. 2013, 494 Inwtr. 6
01-01-2013 Wijziging 20-12-2012 Stb. 2012, 682 32450 20-12-2012 Stb. 2012, 684 Alg. 7
Wijziging 01-11-2012 Stb. 2012, 544 33245 01-11-2012 Stb. 2012, 544
07-04-2012 Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 77 32154 16-03-2012 Stb. 2012, 144 Alg. 8
15-03-2011 t/m 18-05-2010 Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 111 32150 26-02-2011 Stb. 2011, 113 Alg. 9
01-10-2009 Wijziging 18-06-2009 Stb. 2009, 384 31751 18-06-2009 Stb. 2009, 384
01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
01-08-2008 Wijziging 29-05-2008 Stb. 2008, 277 31377 03-07-2008 Stb. 2008, 278 Alg. 10
01-06-2008 Wijziging 13-12-2007 Stb. 2007, 540 30918 23-05-2008 Stb. 2008, 186
01-01-2008 Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490 Alg. 11
21-12-2007 t/m 01-01-2006 Wijziging 13-12-2007 Stb. 2007, 540 30918 13-12-2007 Stb. 2007, 540 Inwtr. 12, Twk. 13
01-01-2006 Tekstplaatsing-wijziging 31-01-2006 Stb. 2006, 79 31-01-2006 Stb. 2006, 79 Alg. 15
Wijziging 22-12-2005 Stb. 2005, 708 30238 22-12-2005 Stb. 2005, 709 Alg. 14
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Nieuwe-regeling 16-06-2005 Stb. 2005, 358 29763 09-12-2005 Stb. 2005, 649

Opmerkingen

 1. Abusievelijk is voor het tiende lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.1)
 2. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.2)
 3. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.3)
 4. Artikel XIV van Stb. 2016/173 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
 5. Abusievelijk is voor het vierde lid een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet geheel juist is.5)
 6. Treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet basisregistratie personen in werking treedt.6)
 7. Deel C, artikel I, van Stb. 2012/682 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging. 7)
 8. Artikel III van Stb. 2012/77 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.8)
 9. Artikel X, tweede lid, van Stb 2011/111 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.9)
 10. Artikel II van Stb. 2008/277 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.10)
 11. Artikel XI van Stb. 2007/490 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.11)
 12. 12)
 13. Het zesde lid werkt terug tot en met 1 januari 2006.13)
 14. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor lid 5 in plaats van lid 4.14)
 15. Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.15)
Naar boven