Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 28-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 04-10-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 39

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling zorgverzekering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: I.1
 3. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 4. Beleidsregel macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2023
  Artikel: 3
 5. Beleidsregel macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 1
 6. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 1
 7. Beleidsregel macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikel: 1
 9. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 1
 10. Beleidsregel macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 1
 11. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 1
 12. Beleidsregel macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
  Artikel: 1
 13. Beleidsregel macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023
  Artikel: 1
 14. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel: 1
 15. Liquiditeitsregeling Centrale Sociale Verzekeringsfondsen
  Artikel: 1
 16. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 17. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 18. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 19. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 20. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 3
 21. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 3
 22. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 3
 23. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 3
 24. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  Artikel: 3
 25. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikel: 3
 26. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 3
 27. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 3
 28. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikel: 1
 29. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  Artikel: 1
 30. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf, geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen en medische verklaring 2022
  Artikel: 1
 31. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  Artikel: 1
 32. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
  Artikel: 1
 33. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2022
  Artikel: 1
 34. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2023
  Artikel: 1
 35. Regeling macrobeheersinstrument kortdurende zorg 2023
  Artikel: 1
 36. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  Artikel: 1
 37. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
  Artikel: 1
 38. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2022
  Artikel: 1
 39. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2023
  Artikel: 1
 40. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  Artikel: 1
 41. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
  Artikel: 1
 42. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2022
  Artikel: 1
 43. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2023
  Artikel: 1
 44. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 45. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 46. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2023
  Artikel: 1
 47. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 4.1
 48. Remigratiewet
  Artikel: 4
 49. Tweede wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie
  Bijlage: 2
 50. Veegwet VWS 2013
  Artikel: IIIa
 51. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 87a
 52. Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.)
  Artikel: XVI
 53. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 70

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel 3.12
 2. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923
Wijziging 11-12-2013
samen met
24-03-2014
samen met
07-10-2015
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2015, 407
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
Aanhangig 36357
Aanhangig 34995
01-01-2021 Wijziging 16-12-2020 Stb. 2020, 554 35595 16-12-2020 Stb. 2020, 554
01-02-2020 Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 123 35084 09-04-2019 Stb. 2020, 23
01-01-2019 Wijziging 03-10-2018 Stb. 2018, 356 34923 30-11-2018 Stb. 2018, 454
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 280
01-01-2018 Wijziging 08-03-2017 Stb. 2017, 99 34333 12-05-2017 Stb. 2017, 208
01-07-2017 Wijziging 22-03-2017 Stb. 2017, 146 34575 31-05-2017 Stb. 2017, 244 Alg. 3
01-01-2017 Wijziging 30-03-2016 Stb. 2016, 143 33675 27-09-2016 Stb. 2016, 392
01-08-2016 t/m 01-01-2016 Wijziging 18-05-2016 Stb. 2016, 206 34191 29-06-2016 Stb. 2016, 270
01-07-2016 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 502 33683 23-03-2016 Stb. 2016, 129 Alg. 4
01-01-2016 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014
samen met
10-12-2015
Stb. 2014, 521
samen met
Stb. 2015, 516
01-01-2015 Wijziging 03-12-2014 Stb. 2014, 494 33891 09-12-2014 Stb. 2014, 521
Wijziging 09-07-2014 Stb. 2014, 280 33841 09-07-2014 Stb. 2014, 281
16-07-2014 t/m 01-01-2014 Wijziging 04-06-2014 Stb. 2014, 259 33726 04-06-2014 Stb. 2014, 259
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
01-01-2013 Wijziging 12-07-2012 Stb. 2012, 381 33288 12-07-2012 Stb. 2012, 381
Wijziging 07-11-2011 Stb. 2011, 561 32543 11-12-2012 Stb. 2012, 646
Wijziging 06-06-2011 Stb. 2011, 288 32131 06-02-2012 Stb. 2012, 45
07-04-2012 t/m 01-01-2011 Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 77 32154 16-03-2012 Stb. 2012, 144 Alg. 5
01-01-2012 Wijziging 01-12-2011 Stb. 2011, 596 32393 15-12-2011 Stb. 2011, 653 Alg. 6
15-03-2011 Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 111 32150 26-02-2011 Stb. 2011, 113
01-09-2009 Wijziging 18-07-2009 Stb. 2009, 356 31736 06-08-2009 Stb. 2009, 357
01-07-2009 Wijziging 25-06-2009 Stb. 2009, 265 31124 25-06-2009 Stb. 2009, 266
01-01-2009 Wijziging 29-12-2008 Stb. 2008, 606 31706 29-12-2008 Stb. 2008, 608
01-01-2008 Wijziging 13-12-2007
samen met
13-12-2007
Stb. 2007, 540
samen met
Stb. 2007, 541
30918 13-12-2007 Stb. 2007, 541
Wijziging 15-11-2007 Stb. 2007, 490 31094 15-11-2007 Stb. 2007, 490
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
01-10-2006 Wijziging 07-07-2006 Stb. 2006, 415 30186 21-09-2006 Stb. 2006, 432
01-01-2006 Tekstplaatsing-wijziging 31-01-2006 Stb. 2006, 79 31-01-2006 Stb. 2006, 79 Alg. 7
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649
Nieuwe-regeling 16-06-2005 Stb. 2005, 358 29763 09-12-2005 Stb. 2005, 649

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
 2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
 3. Abusievelijk is een wijziging geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.3)
 4. Abusievelijk geeft het Staatsblad een wijzigingsopdracht voor het derde lid, onderdeel h, in plaats van het derde lid, onderdeel g.4)
 5. Artikel III van Stb. 2012/77 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
 6. De tekst van onderdeel j is vastgesteld in Stb. 2011/288.6)
 7. Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.7)
Naar boven