Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 27-02-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 04-10-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 34a

Informatie geldend op 01-01-2023

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
  Artikelen: 1, 2, 12
 3. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikelen: 1, 2, 12
 4. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
  Artikelen: 1, 2, 12
 5. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2023
  Artikelen: 1, 2, 12
 6. Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikel: 2
 7. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Verzekering Burgers
  Artikel: 2
 8. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Verzekering Burgers
  Artikel: 2
 9. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
  Bijlage: 2
 10. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2015 met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 11. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 met oplevering in 2017
  Tekst: tekst
 12. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 13. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 14. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 15. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 16. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017
  Bijlage: bij Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017
 17. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.1.2
 18. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereenvoudigen wanbetalersbijdrage)
  Artikel: II
 19. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (wanbetalersbijdrage)
  Artikel: II
 20. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, Wet op de zorgtoeslag, enz. (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)
  Artikel: IX
 21. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikelen: XIII, XIV
 22. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 18c, 18g, 39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.2

 1. Besluit zorgverzekering
  Artikel 1
 2. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-12-2013
samen met
07-10-2015
samen met
24-03-2014
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2021 Wijziging 07-10-2020 Stb. 2020, 402 35362 19-11-2020 Stb. 2020, 478
01-01-2017 Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442 Alg. 3
Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 502 33683 23-03-2016 Stb. 2016, 129
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
15-03-2011 Wijziging 26-02-2011 Stb. 2011, 111 32150 26-02-2011 Stb. 2011, 113
01-09-2009 Nieuw 18-07-2009 Stb. 2009, 356 31736 06-08-2009 Stb. 2009, 357

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
 2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
 3. Artikel XIV van Stb. 2016/173 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
Naar boven