Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 01-10-2023. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 32

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Beleidsregels catastrofebijdrage coronapandemie 2020 en 2021
 2. Beleidsregels risicoverevening 2022
 3. Beleidsregels risicoverevening 2023
 4. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2009
 5. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2010
 6. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
 7. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
 8. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
 9. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
 10. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
 11. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
 12. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
 13. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
 14. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019
 15. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020
 16. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021
 17. Besluit zorgverzekering
 18. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2006
 19. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2007
 20. Regeling beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2008
 21. Regeling risicoverevening 2012
 22. Regeling risicoverevening 2013
 23. Regeling risicoverevening 2014
 24. Regeling risicoverevening 2015
 25. Regeling risicoverevening 2016
 26. Regeling risicoverevening 2017
 27. Regeling risicoverevening 2018
 28. Regeling risicoverevening 2019
 29. Regeling risicoverevening 2020
 30. Regeling risicoverevening 2021
 31. Regeling risicoverevening 2022
 32. Regeling zorgverzekering
 33. Wijzigingsbesluit Besluit zorgverzekering en Besluit prudentiƫle regels Wft (actualisatie regels vereveningsbijdrage)
 34. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vaststelling vereveningsbijdragen van zorgverzekeraars voor 2006 en 2007), enz.
 35. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2008)
 36. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2009)
 37. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2010)
 38. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (vereveningsbijdrage zorgverzekeraars 2011)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (nacalculatie 2013 en opbrengstverrekening afwikkeling oude bekostigingssysteem geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing opbrengstverrekening cggz-instellingen en enkele andere opbrengstverrekening aangelegenheden
  Artikel: 1
 3. Beleidsregels risicoverevening 2022
  Artikel: 1.1
 4. Beleidsregels risicoverevening 2023
  Artikel: 1.1
 5. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2012
  Artikel: 1
 6. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2013
  Artikel: 1
 7. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2014
  Artikel: 1
 8. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2015
  Artikel: 1
 9. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2016
  Artikel: 1
 10. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2017
  Artikel: 1
 11. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2018
  Artikel: 1
 12. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2019
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2020
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2021
  Artikel: 1.1
 15. Regeling risicoverevening 2012
  Artikel: 4
 16. Regeling risicoverevening 2013
  Artikel: 4
 17. Regeling risicoverevening 2014
  Artikel: 4
 18. Regeling risicoverevening 2015
  Artikel: 4
 19. Regeling risicoverevening 2016
  Artikel: 4
 20. Regeling risicoverevening 2017
  Artikelen: 4, 10
 21. Regeling risicoverevening 2018
  Artikelen: 4, 9
 22. Regeling risicoverevening 2019
  Artikelen: 4, 9
 23. Regeling risicoverevening 2020
  Artikelen: 4, 9
 24. Regeling risicoverevening 2021
  Artikel: 9
 25. Regeling risicoverevening 2022
  Artikelen: 4, 10
 26. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.6.2
 27. Wet marktordening gezondheidszorg
  Artikelen: 16, 87
 28. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 33, 34, 35a, 39, 89, 124

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.2

 1. Besluit zorgverzekering
  Artikel 1
 2. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
  Artikel 1

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-12-2013
samen met
24-03-2014
samen met
07-10-2015
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2014, 136
samen met
Stb. 2015, 407
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
01-07-2019 Wijziging 27-03-2019 Stb. 2019, 140 35044 28-05-2019 Stb. 2019, 208
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
01-01-2006 Tekstplaatsing-wijziging 31-01-2006 Stb. 2006, 79 31-01-2006 Stb. 2006, 79 Alg. 3
Nieuwe-regeling 16-06-2005 Stb. 2005, 358 29763 09-12-2005 Stb. 2005, 649

Opmerkingen

 1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
 2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
 3. Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.3)
Naar boven