Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 24-05-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-01-2023.
Geldend van 01-01-2023 t/m 04-10-2023

Wetstechnische informatie voor Artikel 14

Informatie geldend op 01-01-2023

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Regeling zorgverzekering
    Artikel 5.4

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-01-2023)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
01-01-2015 Wijziging 01-03-2014 Stb. 2014, 105 33684 14-11-2014 Stb. 2014, 443
15-02-2014 Wijziging 04-12-2013 Stb. 2013, 560 33507 03-02-2014 Stb. 2014, 62
01-06-2009 Wijziging 12-06-2008 Stb. 2008, 271 31405 23-05-2008 Stb. 2008, 186
Wijziging 10-04-2008 Stb. 2008, 164 30380 23-05-2008 Stb. 2008, 186 Alg. 1
01-01-2008 Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005
samen met
22-11-2006
Stb. 2005, 649
samen met
Stb. 2006, 630
Inwtr. 2
01-01-2007 Wijziging 30-11-2006 Stb. 2006, 644 30831 11-12-2006 Stb. 2006, 701
13-12-2006 Wijziging 22-11-2006 Stb. 2006, 629 30668 22-11-2006 Stb. 2006, 629
01-01-2006 Tekstplaatsing-wijziging 31-01-2006 Stb. 2006, 79 31-01-2006 Stb. 2006, 79 Alg. 4
Wijziging 06-10-2005 Stb. 2005, 525 30124 09-12-2005 Stb. 2005, 649 Alg. 5
Nieuwe-regeling 16-06-2005 Stb. 2005, 358 29763 09-12-2005 Stb. 2005, 649 Alg. 3

Opmerkingen

  1. Abusievelijk voegt het Staatsblad een tweede lid 5 toe.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2005/649 gesteld op 1 januari 2007.2)
  3. De tekst van het derde lid is vastgesteld in Stb. 2005/358.3)
  4. Tekstplaatsing met aanpassing van in de regeling genoemde nummering.4)
  5. De tekst van het derde en vierde lid is vastgesteld in Stb. 2005/358.5)
Naar boven