Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 24-04-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 18d

Informatie geldend op 01-07-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
  Artikelen: 1, 7, 10, 12
 3. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikelen: 1, 7, 8, 10, 12
 4. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
  Artikelen: 1, 7, 8, 10, 12
 5. Besluit CAK mandaat en machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 6. Besluit betalen private schulden
  Tekst: tekst
 7. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 15
 8. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Verzekering Burgers
  Artikel: 2
 9. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Verzekering Burgers
  Artikel: 2
 10. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
  Bijlage: 2
 11. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2015 met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 12. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 met oplevering in 2017
  Bijlage: 4
 13. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw voor onbepaalde tijd
  Tekst: tekst
 14. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2021
  Tekst: tekst
 15. Model Jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2022
  Tekst: tekst
 16. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 17. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 18. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017
  Bijlage: bij Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017
 19. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.5.2, 6.5.3a, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 7b.1
 20. Wet hersteloperatie toeslagen
  Artikel: 4.2
 21. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.1.2
 22. Wet op de zorgtoeslag
  Artikelen: 1, 5
 23. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikelen: XIII, XIV
 24. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 16, 18e, 18g, 39, 124

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3.3

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Regeling zorgverzekering
   Artikel 5.4

  Verwijzingen naar Afdeling 3.3.2

  1. Regeling zorgverzekering
   Artikel 7b.1
  2. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
   Bijlage 2
  3. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2015 met oplevering in 2016
   Tekst tekst
  4. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 met oplevering in 2017
   Bijlage 4

  Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

  (geldig op 01-07-2022)

  Opmerking

  - Geen opmerking -

  Ontstaansbron Inwerkingtreding
  Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
  Wijziging 11-12-2013
  samen met
  24-03-2014
  samen met
  07-10-2015
  Stb. 2013, 578
  samen met
  Stb. 2014, 136
  samen met
  Stb. 2015, 407
  33243
  samen met
  32402
  Alg. 1, Inwtr. 2
  01-01-2017 Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442 Alg. 3
  01-07-2016 Wijziging 02-12-2015 Stb. 2015, 502 33683 23-03-2016 Stb. 2016, 129
  01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
  01-09-2009 Nieuw 18-07-2009 Stb. 2009, 356 31736 06-08-2009 Stb. 2009, 357

  Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
  3. Artikel XIV van Stb. 2016/173 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.3)
  Naar boven