Zorgverzekeringswet

Geraadpleegd op 01-03-2024. Gebruikte datum 'geldig op' 01-07-2022.
Geldend van 01-07-2022 t/m 31-12-2022

Wetstechnische informatie voor Artikel 9d

Informatie geldend op 01-07-2022

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 2.4

  1. Wet langdurige zorg
    Artikel 6.1.2

Overzicht van wijzigingen voor dit artikel

(geldig op 01-07-2022)

Opmerking

- Geen opmerking -

Ontstaansbron Inwerkingtreding
Datum van inwerkingtreding Terugwerkende kracht Betreft Ondertekening Bekendmaking Kamerstukken Ondertekening Bekendmaking Opmerking
Wijziging 11-12-2013
samen met
07-10-2015
samen met
24-03-2014
Stb. 2013, 578
samen met
Stb. 2015, 407
samen met
Stb. 2014, 136
33243
samen met
32402
Alg. 1, Inwtr. 2
01-01-2023 Wijziging 11-05-2022 Stb. 2022, 185 35872 09-06-2022 Stb. 2022, 236
01-07-2017 Wijziging 05-10-2016 Stb. 2016, 373 33509 13-06-2017 Stb. 2017, 279 Alg. 3
01-01-2017 Wijziging 08-04-2016 Stb. 2016, 173 34203 15-11-2016 Stb. 2016, 442 Alg. 4
01-04-2014 Wijziging 11-12-2013 Stb. 2013, 578 33243 11-02-2014 Stb. 2014, 93
07-04-2012 Wijziging 02-02-2012 Stb. 2012, 77 32154 16-03-2012 Stb. 2012, 144 Alg. 5
15-03-2011 Nieuw 26-02-2011 Stb. 2011, 111 32150 26-02-2011 Stb. 2011, 113

Opmerkingen

  1. Deze wijziging treedt niet meer in werking. De wijziging is ingetrokken door Stb. 2015/407.1)
  2. Inwerkingtreding voorheen door Stb. 2014/93 gesteld op 1 april 2014.2)
  3. Abusievelijk is een wijzigingsopdracht geformuleerd die niet kan worden doorgevoerd.3)
  4. Artikel XIV van Stb. 2016/173 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.4)
  5. Artikel III van Stb. 2012/77 bevat overgangsrecht m.b.t. deze wijziging.5)
Naar boven