Zorgverzekeringswet

Geldend van 09-10-2021 t/m 31-12-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 39

Informatie geldend op 09-10-2021

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling zorgverzekering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: I.1
 3. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 4. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel: 1
 5. Liquiditeitsregeling Centrale Sociale Verzekeringsfondsen
  Artikel: 1
 6. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 7. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 8. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 3
 9. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 3
 10. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 3
 11. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 3
 12. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg vanaf 2020
  Artikel: 3
 13. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikel: 3
 14. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 3
 15. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 3
 16. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikel: 3
 17. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2020
  Artikel: 1
 18. Regeling macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf en geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen 2021
  Artikel: 1
 19. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 20. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2020
  Artikel: 1
 21. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2021
  Artikel: 1
 22. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 23. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2020
  Artikel: 1
 24. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2021
  Artikel: 1
 25. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikel: 1
 26. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2020
  Artikel: 1
 27. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2021
  Artikel: 1
 28. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 29. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 30. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2021
  Artikel: 1
 31. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 4.1
 32. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikel: 3
 33. Remigratiewet
  Artikel: 4
 34. Tweede wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie
  Bijlage: 2
 35. Veegwet VWS 2013
  Artikel: IIIa
 36. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 87a
 37. Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.)
  Artikel: XVI
 38. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 70

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel 3.12
 2. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
Terug naar begin van de pagina