Zorgverzekeringswet

Geldend van 01-07-2021 t/m 08-10-2021

Wetstechnische informatie voor Artikel 18d

Informatie geldend op 01-07-2021

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
  Artikelen: 1, 7, 10, 12
 2. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikelen: 1, 7, 8, 10, 12
 3. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
  Artikelen: 1, 7, 8, 10, 12
 4. Besluit CAK mandaat en machtiging aan het CJIB voor de inning van bestuurlijke boetes en bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet
  Artikel: 1
 5. Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening
  Artikel: 15
 6. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Verzekering Burgers
  Artikel: 2
 7. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Verzekering Burgers
  Artikel: 2
 8. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
  Bijlage: 2
 9. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2015 met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 10. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 met oplevering in 2017
  Bijlage: 4
 11. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw voor onbepaalde tijd
  Tekst: tekst
 12. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2019
  Tekst: tekst
 13. Model jaarverslaggeving CAK bestuurlijke verantwoording burgerregelingen 2020
  Tekst: tekst
 14. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017
  Bijlage: bij Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017
 15. Regeling zorgverzekering
  Artikelen: 6.5.2, 6.5.3a, 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 7b.1
 16. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.1.2
 17. Wet op de zorgtoeslag
  Artikelen: 1, 5
 18. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikelen: XIII, XIV
 19. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 16, 18e, 18g, 39, 124

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 3.3

  Verwijzingen naar Hoofdstuk 3

  1. Regeling zorgverzekering
   Artikel 5.4

  Verwijzingen naar Afdeling 3.3.2

  1. Regeling zorgverzekering
   Artikel 7b.1
  2. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
   Bijlage 2
  3. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2015 met oplevering in 2016
   Tekst tekst
  4. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 met oplevering in 2017
   Bijlage 4
Terug naar begin van de pagina