Zorgverzekeringswet

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 40

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

  1. Regeling zorgverzekering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

  1. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
    Artikel 3.12
  2. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
    Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
Terug naar begin van de pagina