Zorgverzekeringswet

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 39

Informatie geldend op 01-07-2019

Regelgeving die op dit artikel is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Regeling zorgverzekering

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Aanwijzing beheersmodel medisch specialisten
  Artikel: 1
 2. Aanwijzing integrale tarifering medisch specialistische zorg 2015
  Artikel: I.1
 3. Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg
  Artikel: 1
 4. Besluit betalingsregels periodieke bijdrage Zorgverzekeringsfonds
  Artikel: 1
 5. Liquiditeitsregeling Centrale Sociale Verzekeringsfondsen
  Artikel: 1
 6. Nadere Regel Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2017
  Artikel: 3
 7. Nadere regel Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2017
  Artikel: 3
 8. Nadere regel Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2017
  Artikel: 3
 9. Regeling Integraal macrobeheersmodel
  Artikel: 3
 10. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg
  Artikel: 3
 11. Regeling Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg 2013
  Artikel: 3
 12. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2014
  Artikel: 3
 13. Regeling Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2019
  Artikel: 3
 14. Regeling Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg 2014
  Artikel: 3
 15. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2015
  Artikel: 3
 16. Regeling Macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2016
  Artikel: 3
 17. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2015
  Artikel: 3
 18. Regeling Macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2016
  Artikel: 3
 19. Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015
  Artikel: 3
 20. Regeling Macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 3
 21. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2018
  Tekst: tekst
 22. Regeling macrobeheersinstrument huisartsenzorg 2019
  Tekst: tekst
 23. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2018
  Tekst: tekst
 24. Regeling macrobeheersinstrument multidisciplinaire zorg 2019
  Tekst: tekst
 25. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2018
  Tekst: tekst
 26. Regeling macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2019
  Artikel: 1
 27. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg
  Artikel: 1
 28. Regeling macrobeheersinstrument zintuiglijk gehandicaptenzorg 2019
  Tekst: tekst
 29. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 4.1
 30. Regeling ‘Macrobeheersinstrument geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf’
  Artikel: 3
 31. Remigratiewet
  Artikel: 4
 32. Tweede wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie
  Bijlage: 2
 33. Veegwet VWS 2013
  Artikel: IIIa
 34. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 87a
 35. Wijzigingswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz. (afschaffing algemene tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, enz.)
  Artikel: XVI
 36. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 1, 70

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Hoofdstuk 5

 1. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel 3.12
 2. Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
  Bijlage behorende bij de Regeling elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst
Terug naar begin van de pagina