Zorgverzekeringswet

Geldend van 01-07-2019 t/m heden

Wetstechnische informatie voor Artikel 34a

Informatie geldend op 01-07-2019

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op dit artikel

Geen

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar dit artikel

 1. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 2
 2. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 01-08-2018
  Artikelen: 1, 2, 12
 3. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikelen: 1, 2, 12
 4. Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2018
  Artikelen: 1, 2, 12
 5. Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017
  Artikel: 2
 6. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Verzekering Burgers
  Artikel: 2
 7. Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging afdeling Verzekering Burgers
  Artikel: 2
 8. Informatiemodel UV zorgverzekeraars 2014
  Bijlage: 2
 9. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2015 met oplevering in 2016
  Tekst: tekst
 10. Informatiemodel Uitvoeringsverslag (UV) Zvw 2016 met oplevering in 2017
  Tekst: tekst
 11. Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017
  Bijlage: bij Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017
 12. Regeling zorgverzekering
  Artikel: 6.5.4
 13. Wet langdurige zorg
  Artikel: 6.1.2
 14. Wijzigingsregeling Regeling zorgverzekering (wanbetalersbijdrage)
  Artikel: II
 15. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, Wet op de zorgtoeslag, enz. (structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering)
  Artikel: IX
 16. Wijzigingswet Zorgverzekeringswet, enz. (overgang van aantal taken van Zorginstituut Nederland naar CAK)
  Artikelen: XIII, XIV
 17. Zorgverzekeringswet
  Artikelen: 18c, 18g, 39

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar het hoofdstuk, paragraaf e.d. waar dit artikel deel van uitmaakt

Verwijzingen naar Paragraaf 4.2

 1. Besluit zorgverzekering
  Artikel 1
 2. Beleidsregels vereveningsbijdrage zorgverzekering 2011
  Artikel 1
Terug naar begin van de pagina