Intrekkingsregeling bijlage Regeling gelijkstelling Duitse certificaten speeltoestellen

Geldend van 26-06-2005 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 juni 2005, nr. VGP/P&L 2583567, houdende intrekking gelijkstelling buitenlandse certificaten

Artikel II

De certificaten, welke op grond van artikel 1 van de regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 juni 1997 (GZB/C&O/973110) vóór de inwerkingtreding van deze regeling door de instellingen, bedoeld in artikel I, zijn afgegeven, blijven geldig voor de duur waarvoor zij zijn afgegeven.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina