Belastingverdragen, België, 183-dagenregeling

[Regeling vervallen per 20-07-2006.]
Geldend van 30-08-2005 t/m 19-07-2006

Belastingverdragen, België, 183-dagenregeling

De directeur-generaal voor Fiscale Zaken heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.

Aan mij is een vraag gesteld over de zogenoemde 183-dagenregeling die in artikel 15, paragraaf 2, van het verdrag met België (2001) is opgenomen, dat van toepassing is met ingang van 1 januari 2003. Op grond van onderdeel a van die bepaling mogen beloningen verkregen door een inwoner van Nederland ter zake van een in België uitgeoefende dienstbetrekking in België worden belast indien de genieter van de beloning in België verblijft gedurende een tijdvak of tijdvakken, die in een tijdvak van 12 maanden dat begint of eindigt in het desbetreffende belastingjaar een totaal van 183 dagen te boven gaan.

Vraag

[Vervallen per 20-07-2006]

Een inwoner van Nederland oefent een dienstbetrekking uit in België en verblijft in verband daarmee gedurende de periode 1 oktober 2002 tot en met 30 april 2003 in België. Moet bij het bepalen van het heffingsrecht over het loon uit het jaar 2003 het tijdvak dat loopt van 1 oktober 2002 tot en met 31 december 2002 worden meegeteld voor de vraag of het verblijf in België een totaal van 183 dagen al of niet te boven gaat?

Antwoord

[Vervallen per 20-07-2006]

Ja, de periode van 1 oktober 2002 tot en met 31 december 2002 telt mee voor de vraag of het verblijf in een tijdvak van 12 maanden dat begint of eindigt in het belastingjaar 2003 een totaal van 183 dagen te boven gaan. Het heffingsrecht over het Belgische loon over het jaar 2003 is dus toegewezen aan België. In het belastingverdrag met België (1970), dat van toepassing is op het belastingjaar 2002, wordt de 183-dagenregeling bepaald op basis van het verblijf in het kalenderjaar. De verblijfsdagen in België in het jaar 2003 tellen dan niet mee bij de bepaling van het heffingsrecht over het Belgische loon uit 2002.

Terug naar begin van de pagina