Warenwetregeling vrijstelling etikettering van levensmiddelen in verband met richtlijn 2005/26/EG

[Regeling vervallen per 26-11-2007.]
Geldend van 25-11-2005 t/m 25-11-2007

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 juni 2005, nr. VGP/VL 2591950, houdende de Warenwetregeling vrijstelling etikettering van levensmiddelen in verband met richtlijn 2005/26/EG

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken;

Gelet op richtlijn nr. 2005/26/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 21 maart 2005 (PbEU L 75) tot vaststelling van een lijst van voedselingrediënten of stoffen die tijdelijk worden geschrapt uit bijlage III bis bij richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, alsmede op artikel 13, onder a, en artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 26-11-2007]

Vrijstelling wordt verleend van:

van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, voor zover een eet- of drinkwaar één of meer van de volgende ingrediënten of daarvan afgeleide producten bevat:

Ingrediënten

Daarvan afgeleide producten

Glutenbevattende granen

– glucosestroop op basis van tarwe, met inbegrip van dextrose 1

– maltodextrinen op basis van tarwe 2

– glucosestroop op basis van gerst

– granen gebruikt in distillaten voor sterk alcoholische dranken

Eieren

– lysozym (geproduceerd uit eieren) gebruikt in wijn

– albumine (geproduceerd uit eieren) gebruikt als klaringsmiddel in wijn en cider

Vis

– visgelatine gebruikt als drager voor vitamine- of carotenoïdepreparaten en voor aroma's

– visgelatine of vislijm gebruikt als klaringsmiddel in bier, cider en wijn

Soja

– volledig geraffineerd(e) sojaolie en -vet 3

– natuurlijke gemengde tocoferolen (E306), natuurlijk D-alfa-tocoferol, natuurlijk D-alfa-tocoferolacetaat, natuurlijk D-alfa-tocoferolsuccinaat van soja

– fytosterolen en fytosterolesters van plantaardige oliën van soja

– fytostanolesters geproduceerd uit fytosterolen van plantaardige oliën van soja

Melk

– wei gebruikt in distillaten voor sterk alcoholische dranken

– lactitol

– melk- (caseïne) producten gebruikt als klaringsmiddel in cider en wijnen

Noten

– noten gebruikt in distillaten voor sterk alcoholische dranken

– noten (amandelen, walnoten) gebruikt (als smaakstof) in sterk alcoholische dranken

Selderij

– olie van selderijblad en -zaad

– oleohars van selderijzaad

Mosterd

– mosterdolie

– mosterdzaadolie

– mosterdzaadoleohars

Artikel 2

[Vervallen per 26-11-2007]

De in artikel 1 bedoelde ingrediënten en daarvan afgeleide producten mogen op de in artikel 8, vierde lid, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen bedoelde wijze worden vermeld in de lijst van ingrediënten.

Artikel 3

[Vervallen per 26-11-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 25 november 2005, en vervalt met ingang van 26 november 2007.

Artikel 4

[Vervallen per 26-11-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling vrijstelling etikettering van levensmiddelen in verband met richtlijn 2005/26/EG.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

  1. en producten daarvan, voorzover het proces dat zij hebben ondergaan naar verwachting niet zal leiden tot een grotere allergeniciteit dan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in het desbetreffende uitgangsproduct heeft vastgesteld.

    ^ [1]
  2. en producten daarvan, voorzover het proces dat zij hebben ondergaan naar verwachting niet zal leiden tot een grotere allergeniciteit dan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in het desbetreffende uitgangsproduct heeft vastgesteld.

    ^ [2]
  3. en producten daarvan, voorzover het proces dat zij hebben ondergaan naar verwachting niet zal leiden tot een grotere allergeniciteit dan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in het desbetreffende uitgangsproduct heeft vastgesteld.

    ^ [3]
Terug naar begin van de pagina