Verordening op de tarieven contributie 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Verordening op de tarieven contributie 2006

De ledenvergadering van de NOvAA,

gelet op artikelen 1, eerste lid, 7, eerste lid en 8, tweede lid van de Algemene Contributieverordening, stelt de volgende verordening vast:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

De contributie voor de contributiegroepen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Algemene Contributieverordening bedraagt:

  • Groep A € 1.315,–

  • Groep B € 660,–

  • Groep C € 270,–

  • Groep D € 120,–

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

  • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

  • 2 De Contributieverordening 2005 wordt ingetrokken op het tijdstip bedoeld in het eerste lid, maar blijft van toepassing voor de periode waarin deze heeft gegolden.

  • 3 Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam ‘Verordening op de tarieven contributie 2006’.

Terug naar begin van de pagina