Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2006

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2006

Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2006

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2007]

Het presentiegeld bedraagt € 205,– per dagdeel en € 410,– per dag. De reiskostenvergoeding bedraagt € 0,27 per kilometer. De reistijdvergoeding bedraagt € 0,69 per kilometer.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 De vergoeding, bedoeld in het tweede lid van artikel 1 van de Verordening op de kostenvergoedingen bedraagt op jaarbasis voor:

  • de voorzitter van het Bestuur € 17.150,– voor gederfde tijd en € 6.010,– voor gemaakte kosten;

  • de plaatsvervangend voorzitter van het Bestuur € 8.575,– voor gederfde tijd en € 3.010,– voor gemaakte kosten; bij vervanging van de voorzitter voor een langere termijn dan één maand ontvangt de plaatsvervangend voorzitter voor de volledige vervangingsperiode naar rato de vergoeding toekomende aan de voorzitter in plaats van de vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter;

  • de overige leden van het Bestuur € 2.145,– voor gederfde tijd en € 1.505,– voor gemaakte kosten;

  • de voorzitter van het Examenbureau AA € 4.290,– voor gederfde tijd en € 1.505,– voor gemaakte kosten;

  • de plaatsvervangend voorzitter van het Examenbureau AA € 2.145,– voor gederfde tijd en € 755,– voor gemaakte kosten; bij vervanging van de voorzitter voor een langere termijn dan één maand ontvangt de plaatsvervangend voorzitter naar rato voor de volledige vervangingsperiode de vergoeding toekomende aan de voorzitter in plaats van de vergoeding voor de plaatsvervangend voorzitter;

  • de voorzitter van de Commissie Bezwaarschriften van het Examenbureau AA € 2.145,– voor gederfde tijd en € 755,– voor gemaakte kosten;

  • de voorzitter van de Raad van Toezicht € 21.435,– voor gederfde tijd en € 5.360,– voor gemaakte kosten;

  • de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht € 13.425,– voor gederfde tijd en € 2.685,– voor gemaakte kosten;

  • de overige leden van de Raad van Toezicht € 8.575,– voor gederfde tijd en € 2.145,– voor gemaakte kosten.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 3 In afwijking van het tweede lid bedraagt de vergoeding voor het samenstellen van de praktijkopgave Leer van de Accountantscontrole II € 420,– per uur dat het examen in beslag neemt.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2007]

 • 1 Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

 • 3 Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam: ‘Verordening op de tarieven kostenvergoedingen 2006’.

Terug naar begin van de pagina