Warenwetregeling Spaanse peper, kurkuma en palmolie 2005

[Regeling vervallen per 17-11-2006.]
Geldend van 24-06-2005 t/m 16-11-2006

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 13 juni 2005, nr. VGP/VL 2591490, houdende de Warenwetregeling Spaanse peper, kurkuma en palmolie 2005

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op beschikking nr. 2005/402/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 mei 2005 inzake noodmaatregelen met betrekking tot Spaanse peper, producten van Spaanse peper, kurkuma en palmolie (PbEU L 135), alsmede op artikel 4, onder c, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-11-2006]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. beschikking 2005/402/EG: beschikking nr. 2005/402/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 23 mei 2005 inzake noodmaatregelen met betrekking tot Spaanse peper, producten van Spaanse peper, kurkuma en palmolie (PbEU L 135);

  • b. Spaanse peper: vruchten van het geslacht Capsicum, gedroogd, fijngemaakt of gemalen, van GN-code 0904 20 90, in welke vorm ook, bestemd voor menselijke consumptie;

  • c. producten van Spaanse peper: kerriepoeder van GN-code 0910 50, in welke vorm ook, bestemd voor menselijke consumptie;

  • d. kurkuma: kurkuma, gedroogd, fijngemaakt of gemalen, van GN-code 0910 30, in welke vorm ook, bestemd voor menselijke consumptie;

  • e. palmolie: palmolie van GN-code 1511 10 90, bestemd voor rechtstreekse menselijke consumptie.

Artikel 2

[Vervallen per 17-11-2006]

Spaanse peper, producten van Spaanse peper, kurkuma en palmolie worden slechts binnen Nederlands grondgebied gebracht en verhandeld met inachtneming van beschikking 2005/402/EG.

Artikel 4

[Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Vervallen per 17-11-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Spaanse peper, kurkuma en palmolie 2005.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J.F. Hoogervorst

Terug naar begin van de pagina