Intrekkingsverordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 01-01-2006 t/m 31-12-2014

Verordening van het Productschap Diervoeder van 7 juni 2005 tot intrekking van Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 (Intrekkingsverordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003)

Het bestuur van het Productschap Diervoeder;

Gelet op artikel 93 en 100 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2015]

Een GMP certificaat dat ingevolge de Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 is verleend en waarvan de geldigheidsduur bij de inwerkingtreding van het GMP+ -certificatieschema diervoedersector 2006 nog niet is verstreken, wordt voor de resterende tijd omgezet naar een GMP+ certificaat voor de GMP+ -standaarden ingevolge het GMP+ - certificatieschema diervoedersector 2006, die overeenkomen met de GMP-standaarden van de Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003. Een transponeringstabel voor de GMP+ -standaarden van het GMP+ -certificatieschema diervoedersector 2006 en de GMP- standaarden van de Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 is in de bijlage opgenomen.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2015]

In uitzondering op het bepaalde in artikel 2 geldt dat een GMP certificaat, dat is afgegeven voor GMP 13 en waarvan de geldigheidsduur bij de inwerkingtreding van het GMP+ -certificatieschema diervoedersector 2006 nog niet is verstreken, uiterlijk tot 31 december 2006 kan worden verlengd. Alle dan nog geldige certificaten van GMP 13 vervallen per 31 december 2008.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2015]

De overeenkomsten met de certificatie-instellingen die ingevolge paragraaf 5 van Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003 door het productschap zijn geaccepteerd worden omgezet naar contracten op basis van het GMP+ -certificatieschema diervoedersector 2006.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.

Den Haag, 7 juni 2005

Th. A.M. Meijer

voorzitter

J. den Hartog

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 21 juli 2005 en door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van 15 augustus 2005, nr. TRCJZ/2005/2293.

Bijlage 1. Transponeringstabel GMP + -standaarden

[Vervallen per 01-01-2015]

Verordening PDV certificatie GMP diervoedersector 2003

GMP certificatieschema diervoedersector 2006

GMP02

GMP B1 (in scope certificaat is opgenomen: mengvoeders)

GMP03

GMP B1 (in scope certificaat is opgenomen: voormengsels)

GMP04

GMP B1 (in scope certificaat is opgenomen: voedermiddelen)

GMP05

GMP B3

GMP06

GMP B5

GMP07

GMP B4.1

GMP08a

GMP B4.2

GMP08b

GMP B4.3

GMP08c

GMP B4.4

GMP09

GMP B1 (in scope certificaat is opgenomen: toevoegingsmiddelen)

GMP10

GMP B10

GMP11

GMP B6

GMP12

GMP B7.1

GMP13

GMP B2

Terug naar begin van de pagina