Mandaatbesluit HBAG 2005

[Regeling vervallen per 01-01-2015.]
Geldend van 03-06-2005 t/m 31-12-2014

Besluit van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel van 2 juni 2005, houdende de vaststelling van het Mandaatbesluit HBAG 2005

De voorzitter van het Hoofdbedrijfschap voor de Agrarische Groothandel;

gelet op de artikelen 107 en 127 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en de artikelen 4 en 7, eerste lid van de Verordening HBAG bevoegdheden en werkwijze organen en secretaris 2005 en de daarbij behorende bijlage;

overwegende dat het om redenen van doelmatigheid, efficiëntie en motivatie wenselijk is gebruik te maken van mandaat;

Besluit:

[Vervallen per 01-01-2015]

Aalsmeer, 2 juni 2005

R.H. Kamstra

voorzitter

Terug naar begin van de pagina