Wijzigingsregeling diverse regelingen VW in verband met harmonisatie model ‘RDW erkend bedrijf’

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 10-06-2005 t/m 30-04-2009

Wijziging van 1 juni 2005, nr. HDJZ/AWW/2005-1247, Hoofddirectie Juridische Zaken, van diverse ministeriële regelingen in verband met de harmonisatie van het model ‘RDW erkend bedrijf’

Artikel III

[Vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt de Erkenningsregeling snelheidsbegrenzers.]

Artikel V

[Vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt de Erkenningsregeling fabrikanten kentekenplaten.]

Artikel VI

[Vervallen per 01-05-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling handelaarskentekens en -kentekenbewijzen.]

Artikel VII

[Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 33, eerste lid, van de Erkenningsregeling APK, artikel 18 van de LPG-erkenningsregeling, artikel 11, tweede lid, van de Erkenningsregeling snelheidsbegrenzers en artikel 9, zesde lid, van de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad, zoals deze artikelen luidden voor het tijdstip van de inwerkingtreding van deze regeling blijven ten aanzien van houders van erkenningen en handelaarskentekens die zijn verleend onderscheidenlijk opgegeven voor de datum van inwerkingtreding van deze regeling van kracht tot 1 september 2005.

Artikel VIII

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

K.M.H. Peijs

Terug naar begin van de pagina