Besluit verlening mandaat aan FMO inzake het Oret/Miliev-programma

[Regeling vervallen per 31-12-2006.]
Geldend van 11-02-2006 t/m 30-12-2006

Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 25 mei 2005, nr. DJZ/BR–494/2005 tot het verlenen van mandaat aan FMO inzake het Oret/Miliev-programma

Artikel 1

[Vervallen per 31-12-2006]

  • 1 Aan de Directeur Investeringen van de Nederlandse Financierings-Maatschappij NV (FMO) wordt mandaat verleend om namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking:

  • 2 De Directeur Investeringen kan van het aan hem in het eerste lid verleende mandaat ondermandaat verlenen aan functionarissen van het FMO.

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2006]

Het Besluit van de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking van 21 maart 2002, nr. DJZ/BR/0103-02 tot het verlenen van mandaat aan de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV (FMO).

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2006]

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 8 maart 2005.

  • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 31 december 2006.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Ontwikkelingssamenwerking,

A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Terug naar begin van de pagina