Regeling Vaststelling modellen Wrreg 10 SWS/J 38-1, Wrreg 10 SWS/J 38-2, Wrreg 11 [...] 10-1 en Wrreg 11 SWS/N 10-3 (project 'Kiezen op afstand')

[Regeling vervallen per 01-01-2010.]
Geldend van 27-05-2005 t/m 31-12-2009

Regeling van de Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties van 20 mei 2005, CZW, tot vaststelling van de modellen Wrreg 10 SWS/J 38-1, Wrreg 10 SWS/J 38-2, Wrreg 11 SWS/N 10-1 en Wrreg 11 SWS/N 10-3 voor gemeenten waar tijdens het referendum over het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa experimenten in het kader van het project ‘Kiezen op Afstand’ worden gehouden

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

A. Pechtold

Terug naar begin van de pagina